Banner
Banner
Flash

Aktualności - KOMUNIKAT - RODO (2018-06-04)

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) („RODO”). W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

 

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Martinus Marcin Kosickiz siedzibą w Wolsztynie, Rynek 16, 64-200 Wolsztyn, NIP: 923 154 17 98, REGON: xxxxxxxx.

 

II. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu wykonywania usług oraz marketingu pośredniego i bezpośredniego produktów i usług – szczegóły na www.martinuspolska.pl - Administratora. Szczegóły określa polityka i nota prawna.

 

III. Czy przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

 

IV. Przechowywanie danych osobowych.

Administrator danych osobowych przechowuje dane osobowe przez okres zależny od celu, w jakim dane te zostały zebrane i będą przetwarzane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

V. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych są:

Administrator danych.

Organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa  

 

VI. Prawa przysługujące Państwu w związku z przekazaniem danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Administratora danych do przetwarzania udzielonych danych osobowych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

 

Prawo do kontroli przetwarzanych danych, w szczególności prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do uzyskania kopii tych danych.

 

Prawo do przeniesienia danych osobowych, ich ograniczenia, sprostowania oraz usunięcia.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pisemnie na Martinus Marcin Kosickiz siedzibą w Wolsztynie, Rynek 16, 64-200 Wolsztyn - bądź też drogą elektroniczną na adres: biuro@martinuspolska.pl


Fotka
Kreacja: WolsztynPlanet.com