Banner
Banner
Flash

Dofinansowanie z ZUS-u na poprawę warunków pracy

 

Zaplanuj inwestycję na 2021 rok


Jak zawsze będą obowiązywać krótkie terminy , a opracowanie wniosku zajmuje sporo czasu.


Nie zwlekaj do ostatniego momentu !!!


Martinus to najbardziej dynamicznie rozwijająca się firma, której początki sięgają 2005 roku.Obecnie firma oferuje różnorodne usługi, kształtując bezpieczny wizerunek w obszarze opinii i ekspertyz technicznych, certyfikacji i dostosowania maszyn do dyrektyw Nowego i  Starego Podejścia. Specjalizujemy się w usługach pod klucz – opracowując technologie, projektując maszyny i urządzenia, ergonomiczne stanowiska pracy – prowadząc jednocześnie praktykę opiniotwórczą.


Ponadto oferujemy innowacyjną formę edukacyjną – szkolenia specjalistyczne i kursy zawodowe w obszarze natury

prawno – techniczno – ekonomiczno – finansowej

 

Chcesz przygotować wniosek o dofinansowanie ZUS w 2020 roku? Zapoznaj się z informacjami poniżej. Jako specjalistyczna firma, realizujemy profesjonalne usługi na poprawę warunków pracy dla firm.

 

Jak to było dotychczas….

 

Wysokość dofinansowania 

Od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają zasady działania programu. Do tej pory wnioski były rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, a na ocenę projektu trzeba było czekać nawet kilkanaście miesięcy! Aktualnie wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w ramach procedury konkursowej. Liczą się najlepsze wnioski! 

Kwota maksymalnej dotacji na poprawę BHP w 2019 roku oraz udział procentowy ZUS w finansowaniu bezpieczeństwa pracy zależał od rodzaju przedsiębiorstwa i wielkości zatrudnienia w firmie. W 2020 roku, kryteria mogą ulec zmianie, wszystkie istotne informacje ZUS – będzie umieszczał na swojej stronie.


 

Jeśli chodzi o zakres, na jaki można będzie uzyskać dofinansowanie z ZUS to nadal jest wiele możliwych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo, takich jak np:

 • oświetlenia
 • wentylacji miejscowej, nawiewnej oraz innej
 • klimatyzacji
 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych tp.)
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwięko chłonnoizolacyjnych
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
  wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
 • neutralizatorów elektryczności statycznej
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
 • urządzeń i elementów wentylacji
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
 • dotacje z zus na wózek widłowy
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
 • dotacje na środki ochrony indywidualnej pracownika

 

 

Poprawa BHP w projektach doradczych, na którą można otrzymać z ZUS dofinansowanie  wymaga szczegółowej analiz w zakresie:

1. Przeprowadzenia identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami oraz wykonaniu ocen i analiz z dokumentów, stanu faktycznego
2. Wykonania pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
- czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat)
- czynniki chemiczne i pyły
- czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym)
- czynniki biologiczne oraz wykonaniu ocen i analiz z dokumentów, stanu faktycznego
3. Prewencja wypadkowa - dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń.
4. Przeprowadzenie analizy BHP i oceny ergonomiczności miejsc pracy.
5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

 

W przypadku zainteresowania wnioskiem, zachęcamy do kontaktu wcześniej.

 

Zapraszamy również na szkolenie, na którym przykazywane są informację, możliwości pozyskania dotacji i dofinansowania z ZUS-u oraz nie tylko

- szczegóły szkolenia specjalistyczne

 

Innovative investments in fixed assets and staff. Rozwijaj swoje przedsiębiorstwo przy pomocy dotacji w 2020 roku – nowa perspektywa 

 

Wniosek o dofinansowanie z ZUS

Przygotowanie wniosku ZUS o dofinansowanie BHP warto powierzyć specjalistom z kilkuletnim doświadczaniem. Na rynku jest wiele firm, które oferuję pomoc w wypełnieniu wniosku, ale jest to dla nich nowy obszar, ponieważ do tej pory przygotowywali wyłącznie wnioski o środki z unii europejskiej. Przypominamy, że program działa od 2013 roku, dlatego doradca powinien mieć przeprowadzonych wiele projektów. W przeciwnym wypadku możemy dowiedzieć się po kilku miesiącach, że nasz wypełniony wniosek o dofinansowanie zus został odrzucony, a możliwość uzyskania środków na poprawę warunków pracy naszych pracowników niestety przepadła.


 

Szczegółowych informacji udzielają:

 

Marcin Kosicki – 509 822 347  

 


    www.martinuspolska.pl

       e-mail: dotacjezus@martinuspolska.pl


Kreacja: WolsztynPlanet.com